Perhe-ja diakoniatyö

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa lähimmäisen palvelemista, auttamista ja tukemista. Kiireisen ajan keskellä korostuu toinen toisemme arjessa kohtaamisen ja rinnalla kulkemisen merkitys. Erityisen huomion kohteena ovat eri elämänvaikeuksissa kamppailevat lähimmäisemme. Jo kuuntelemalla ja keskustelemalla voimme auttaa heitä. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitsisi kantaa taakkaansa yksin. Jumalan sanasta nousee rakkauden neuvoja ja ohjeita niin perheiden kuin kaikkien lähimmäisten kohtaamiseen. Myös erilaisten elämäntilanteiden keskelle Jumalan sana tuo lohdutusta.

Rauhanyhdistyksen piirissä perhe- ja diakoniatyötä tehdään vapaaehtoisvoimin. Sen tekeminen ei ole vain toimikunnan asia, vaan vastuunkantajiksi kutsutaan kaikkia kristityitä. Perhe – ja diakoniatoimikunnan tehtävänä on tukea ja koordinoida arjessa tapahtuvaa rakkaudenpalvelua. Erityisen huomion kohteita ovat kodit, perheet, lapset, vanhukset ja yksinäiset. Kristillisyytemme keskusyhdistys SRK tukee perhe- ja diakoniatyötä erillisillä toimenpidesuosituksilla. Paikallisen ry:n perhe – ja diakoniatoimikunnan kautta kustannetaan leireille osallistumista. Asiaan liittyen pyydetään ottamaan yhteys leiriyhdyshenkilöön tai toimikunnan jäseniin.

Rauhanyhdistyksen perhe – ja diakoniatoimikunta ei hoida tehtäviä, joita varten yhteiskunnalla ja seurakunnalla on valmiit rakenteet ja jotka kuuluvat ammatillisen asiantuntemuksen piiriin. Tarpeen mukaan ohjaamme avun tarpeessa olevia muualta saatavien palvelujen äärelle. Toimintaamme ohjaa periaate, että henkilöä tai perhettä koskevat asiat tulee käsitellä korostuneen luottamuksellisesti ja käsillä olevaa elämäntilannetta kunnioittaen.

Poikkeustilanteet

Poikkeusoloissa voi tarvita erityistä apua. Ikääntynyt, jos koet, että tukiverkko puuttuu ja tarvitset apua ruokakaupassa käyntiin tai muiden asioiden hoitamiseen, voit ottaa yhteyttä Joensuun Rauhanyhdistyksen perhe- ja diakoniatoimikuntaan 050-4324953.

Tule mukaan kummitoimintaan!

Kummina voit toimia tukihenkilönä lapsiperheelle tai vanhukselle. Kummiksi ryhtyminen on mukava tapa tutustua lähemmin Siionimme ihmisiin.

Jos haluat kummiksi tai jos haluat itsellesi tai perheellesi kummin, ilmoittaudu rauhanyhdistyksen ilmoitustaululla olevaan listaan tai diakoniatoimikunnan jäsenille.

Resurssipankki

Srk on kehittänyt rauhanyhdistysten käyttöön resurssipankin, jonka kautta voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi eri tehtäviin. Perheet voivat pyytää tilapäistarpeeseen lastenhoitajiksi näitä vapaaehtoisia. Tutustu lisää osoitteessa www.resurssipankki.fi.