Jäsenyys

Ano Joensuun Rauhanyhdistys ry:n jäsenyyttä täyttämällä jäsenanomuslomake. Johtokunta käsittelee jäsenanomukset kokouksissaan kuukausittain. Jäsenmaksu vuonna 2020 on 20 €.