Lapsi- ja nuorisotyö

Lapsen ensimmäinen kosketus nuorisotyöhön tulee joko pyhäkoulussa tai päiväkerhossa. Lapsi saattaa tulla jo kolmen vuoden iässä pyhäkouluun, jota käydään noin kymmenen vuoden ikään. Päiväkerhossa käydään neljä-kuusivuotiaina.

Jeesus sanoo: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Lähetys- ja kastekäskyn mukaan työ lasten ja nuorten keskuudessa on opettamista. – Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.