Yhteystietoja eri elämäntilanteisiin

Seurakunnat

Tarkemmat yhteystiedot seurakunnittain sivuilta www.joensuunevl.fi tai www.kontiolahdenseurakunta.fi

Perheasiainneuvottelukeskus

Puhelin 050 4308 472, osoite Penttiläntie 1F, Joensuu

Poliisi ja Sosiaalipäivystys

 • Puhelin 112
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta, lastensuojelulliset asiat, mielenterveysongelma, päihdeongelma, vanhusten ongelmat, onnettomuudet ja kriisit

Siun Soten palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

 • Varhaisen tuen sosiaalityö
  • Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä perheen kanssa millaisesta tuesta ja avusta perhe tai perheen jäsenet hyötyisivät (esim. kasvatukselliset asiat, parisuhdekriisit, terveys, äkilliset kriisit
  • Yhteystiedot 013 330 5175 (ma-pe 9-15)
 • Perhetyö
  • keskusteluapua, ryhmätoimintaa ym.
  • yhteystiedot 013 330 5175 (ma-pe 9-15)
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheille suunnattua varhaista tukemista (esim. vauvan hoito, monikko- tai suurperheen tuen tarve, aikuisen tai lapsen sairastuminen, vanhemman väsymys tai uupumus) Siun soten oma palvelu tai palvelusetelit
  • yhteystiedot 013 330 5175 (ma-pe 9-15)
 • lastensuojelun sosiaalityö, turvakoti, kasvatus- ja perheneuvola neuvonta ja ajanvaraus 013 330 5754
 • Nuorten tiimi
  • (13-18-v) ohjaus ja neuvontapalvelu 013 330 5687 (ma-ti klo 12-13)

Aikuissosiaalityö:

 • toimeentulotuki
  • Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Sitä haetaan Kelalta.  Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on suunnattu pitkäaikaisille vähintään kuusi kuukautta perustoimeentulotukea saaneelle asiakkaalle. Sitä voidaan myöntää esim. aivan välttämättömiin varusteisiin ja tarvikkeisiin kuten vaunut, sänky, lasten ohjattuihin harrastusmenoihin ja harrastusvälinehankintoihin, välttämättömiin opiskelutarvikkeisiin
  • Hakemuksen voi tehdä joko Siun soten sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella
 • Sosiaalipäivystys
  • on kiireellistä sosiaalialan ammattilaisen antamaa apua sosiaalisessa hätätilanteessa iltaisin ja viikonloppuisin. Sosiaalipäivystyksen asiakaslinja 013 330 9002
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • aikuispsykiatrian tehostettu avohoito, voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä 013 330 2132
 • Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut
  • vammaispalvelujen puhelinneuvonta 013 330 5552, 013 330 5101
 • Ikäihmisten palvelut
  • Seniorineuvonta Ankkuri 013 330 2890, Rauhankatu 1 A, Joensuu
 • Talous- ja velkaneuvonta
  • Torikatu 18 A, Joensuu

Pohjois-Karjalan kriisikeskus

Rikosuhripäivystys

Oikeusaputoimisto

Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto

HOPE-yhdistys

MLL

 • www.mll.fi
 • Tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa
 • Lasten ja nuorten puhelin
 • Monipuolista aineistoa parisuhteeseen, perhe-elämään, vanhemmuuteen ja nuoruuteen

PELASTAKAA LAPSET RY

 • www.pelastakaalapset.fi
 • Eväitä elämälle: oppimateriaalitukea 2. asteen opiskelijoille ja harrastustukea alle 18-v lapsille ja
 • nuorille tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa

VÄESTÖLIITTO

 • www.vaestoliitto.fi
 • Monipuolista aineistoa parisuhteeseen, perhe-elämään, vanhemmuuteen, nuoruuteen

TUKIKUMMISÄÄTIÖ

RAJASEUTULIITTO

 • www.rajaseutu.fi
 • Opintoapuraha taloudellisen tuen tarpeessa oleville 2. asteen opiskelijoille

Mielenterveystalo

Väestöliitto

Lomajärjestöt